TYRIMU GALERIJA (įdomesni projektai)

2016 m.

Archeologiniai tyrimai elektros oro linijos Kruonio HAE - Alytus vietoje. Ištirtas daugiau kaip 750 kv. m. plotas.
Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Pagulbinių (Viešvilės sen.) mezolitinės gyvenvietės vietoje.

2014 m.

Archeologiniai tyrinėjimai Kazikėnų kapinyne (Jurbarko r.). Rasti 6 griautiniai kapai datuojami IV - VI a. Mirusieji laidoti su turtingomis įkapėmis kaip antai žalvarinėmis antkaklėmis su kilpele ir kabliuku, lankinėmis žieduotosiomis segėmis ir kt. 
Atlikti detalieji archeologiniai tyrimai elektros oro linijos (400 kV) nuo Alytaus iki Lietuvos – Lenkijos sienos, Alytaus r. sav., Lazdijų r. sav. Ištirtas 1300 kv. m plotas. Kabinės kaimo apylinkėse (Alytaus r. sav.), ~ 500 m į šiaurės rytus nuo ežero Kavalys (Alytaus r.) esančioje kalvelėje, šalia užpelkėjusios daubos, aptikta I t. po Kr. datuojama neįtvirtinta gyvenvietė. Skiturių kaimo teritorijoje (Simno sen., Alytaus r.) tyrimų metu, po 10–40 cm storio XX a. kultūriniu sluoksniu, fiksuota kelios dešimtys įgilintų objektų. Sprendžiant pagal rastus gausius radinius aptikti objektai datuojami XVII–XIX a.
Archeologiniai tyrimai Telšių "Alkos" muziejaus (Muziejaus g. 31) skvere. Tyrimų metu rasti sunykusio drenažo likučiai (XVII-XIX a.). Taip pat aptikti apardyti palaidoto arklio palaikai.

2008 m.

Detalieji archeologiniai tyrinėjimai Svironių pilkapyne (Vilniaus r.). Ištirtas vienas viduriniojo geležies amžiaus pilkapis, kuriame aptiktas griautinis kapas. Pilkapio sampilas buvo labai suplokštėjęs, apie 0,25 m aukščio. Matoma jo dalis buvo apie 5,5 m skersmens. Griovių aplink pilkapį nesimatė. tyrinėjimų metu iškasta 7x7 m dydžio perkasa. Pilkapio sampilo žemėse aptikta keramikos grublėtu, lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi šukių, geležies šlako (6,13 kg). Sampilo pakraščiuose buvo akmenų vainikas, krautas iš stambių ir vidutinio dydžio akmenų.

2007 m.

Detalieji archeologiniai tyrimai Lepelionių piliakalnio papėdės gyvenvietėje (Aukštadvario r.). Ištirtas 51 kv. m plotas. Aptiktas kultūrinis sluoksnis datuojamas I. t. po Kr.

2005 m.

Detalieji archeologiniai tyrimai Trakuose, Karaimų g. 63. Aptikta bei ištirta XVI - XVII a. gamybinė krosnis.

1998 - 2013 m.

Viešvilės I ir III kapinynų bei neįtvirtintos gyvenvietės (Viešvilės sen.) detalieji archeologiniai tyrimai. Rasta kelios dešimtys skalviams priskiriamų IX - XII a. degintinių bei griautinių kapų.