Panemunės pilies tyrimai (2015 m.)

Panemunės pilies tyrimai - Koklis

Atliekant rekonstrukciją bei pritaikant patalpas ekspozicijai 2015 m. buvo atlikti Panemunės pilies pietinio korpuso archeologiniai tyrimai. Nedidelėje 100×50 cm dydžio duobėje rasta daugiau nei 400 radinių. Dalis XVII a. koklių su Kristupo Eperješo herbu. Jis Jonušo Eperješo sūnus. Žinoma, kad J. Eperješas XVII a. pradžioje įsigijo ir rekonstravo Panemunės dvarą, vėliau jo sūnus Kristupas naujai rekonstravo rytinį ir pietinį Panemunės pilies korpusus, atnaujino interjerus, koklines krosnis. Archeologiniai tyrimai vyko 2015 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais. Pirmajame aukšte vykdant rekonstrukciją bus įrenginėjamos grindys, todėl žemės paviršių reikėjo nukasti 10–30 cm nuo dabartinio žemės paviršiaus. Žemės judinimo darbus numatyta vykdyti 24×7,1 m dydžio plote (171 m²).

Tyrimų istorija

Archeologiniai tyrimai Panemunės pilyje vykdomi nuo XX a. vidurio. 1954–1956 m. Panemunės pilies R bokštą ir korpusą tyrinėjo K. Mekas. Rasta koklių, plytų, indų šukių. 1959–1960 m. V, Š ir R korpusų aplinką tyrinėjo E. Milčiūtė. Tyrinėjimų metu aptikta XVI a.puodyninių ir plokštinių koklių fragmentų, XV–XVI a. buitinės keramikos šukių. 1994, 1995 ir 2002 m. V, Š ir R korpusų aplinkoje tyrinėjo A. Žalnierius (ATL 1994 ir 1995 metais, V., 1996, p. 180–185; ATL 2002 metais, V., 2005, p. 153–156), 2010 m. – N. Vailionytė (ATL 2010 metais, V., 2011, p. 195–198), 2011 m. – A. Malonaitis (ATL 2011 metais, V., 2012, p. 186–199).

Išsamiau apie atliktus tyrimus: http://www.atl.lt/2015/197-201.pdf